Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда»


2793Слайд #1


Презентація на тему:
«Виштовхувальна сила.
Закон Архімеда»
Підготувала:Олійник А.С.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #1

Слайд #2


МЕТА
Виявити існування сили, що виштовхує тіло з рідини;
Встановити від яких факторів залежить і від яких не залежить виштовхувальна сила;
Вияснити умови плавання тіл в залежності від густини тіла та рідини
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #2

Слайд #3


Відкрив закон видатний давньогрецький математик і механік Архімед.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #3

Слайд #4


Відкрив закон видатний давньогрецький математик і механік Архімед.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #4

Слайд #5


Історія відкриття закону
«Э-В-Р-И-К-А!»
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #5

Слайд #6


Закон Архімеда — основний закон гідростатики та аеростатики, згідно з яким на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витисненої даним тілом рідини (газу) і за напрямом протилежна їй і прикладена у центрі мас витісненого об'єму рідини.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #6

Слайд #7


Згідно із законом Архімеда вага всякого тіла в повітрі менша за вагу його в пустоті на величину, рівну вазі витісненого повітря.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #7

Слайд #8


де F - виштовхувальна сила; pp - густина рідини; Vт -об'єм зануреного в рідину тіла або його частини.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #8

Слайд #9


Залежність, виражена формулою для виштовхувальної сили, називається законом Архімеда, а сама виштовхувальна сила - силою Архімеда.
Якщо врахувати, що вага рідини Р—gm-ppgVт, то для розрахунку виштовхувальної сили можна застосовувати формулу.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #9

Слайд #10


Якщо сила тяжіння тіла G більша виштовхувальної (Архімедової) сили Р, тобто G > P, то тіло тоне.
Якщо G = P, то тіло знаходиться в спокої на тій глибині, на яку воно занурено(плаває).
Якщо G< P, то тіло спливає, причому спливання припиниться тоді, коли виштовхувальна сила дорівнюватиме силі тяжіння тіла.
Сила тяжіння рідини в об'ємі рівному об'єму зануреної в неї частини тіла називається водовантажністю, а центр ваги цього об'єму — центром водовантажності.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #10

Слайд #11


Якщо сила тяжіння тіла G більша виштовхувальної (Архімедової) сили Р, тобто G > P, то тіло тоне.
Якщо G = P, то тіло знаходиться в спокої на тій глибині, на яку воно занурено(плаває).
Якщо G< P, то тіло спливає, причому спливання припиниться тоді, коли виштовхувальна сила дорівнюватиме силі тяжіння тіла.
Сила тяжіння рідини в об'ємі рівному об'єму зануреної в неї частини тіла називається водовантажністю, а центр ваги цього об'єму — центром водовантажності.
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #11

Слайд #12


Архімедова сила
Залежить від:
1. Густини рідини
2. Об'єму тіла
Не залежить:
Форми тіла
Густини тіла
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #12

Слайд #13


Архімедова сила
Залежить від:
1. Густини рідини
2. Об'єму тіла
Не залежить:
Форми тіла
Густини тіла
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #13

Слайд #14


Проведемо дослідження:
В рідину занурено тіло в вигляді прямокутного паралелепіпеда висотою h і площею основи S
Різниця тисків на нижню і верхню грані є?Δp = p2 – p1 = ρgh.
Тому виштовхувальна сила буде направлена вгору, і її модуль рівний FA = F2 – F1 = SΔp = ρgSh = ρgV,
де V – об'єм витісненої тілом рідини,
а ρV – її маса
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #14

Слайд #15


Дослід, що підтверджує закон Архімеда
Візьмемо металеві циліндр і склянку, місткість якої дорівнює об'єму циліндра. Підвісимо їх разом до гачка динамометра і визначимо вагу циліндра і склянки. Тепер повністю зануримо циліндр у воду. Динамометр покаже зменшення ваги. Але якщо в склянку вщерть налити води, то покази динамометра відновляться. Отже, виштовхувальна сила дорівнює вазі води, об'єм якої дорівнює об'єму тіла. Якщо воду замінити насиченим розчином солі у воді, то виштовхувальна сила буде більшою, оскільки буде більшою вага рідини, об'єм якої дорівнює об'єму тіла
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #15

Слайд #16


Висновок:
сила Архімеда дорівнює добутку щільності рідини на коефіцієнт g і об'єм тіла
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #16

Слайд #17


Дякую за увагу!
Презентація на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» - Слайд #17