Презентація на тему «Походження Сонячної Системи»


3776Слайд #1


Походження Сонячної системи
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #1

Слайд #2


Сонячна система — планетна система, що включає в себе центральну зірку — Сонце , і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо Сонця.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #2

Слайд #3


Дослідження Сонячної системи
Космогонія - розділ астрономії, що вивчає походження й розвиток небесних тіл (Сонця, планет та їхніх супутників, зір, галактик) і їхніх систем.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #3

Слайд #4


Єдиної, завершеної теорії утворення зір, планет або галактик дотепер не існує.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #4

Слайд #5


Нашу Сонячну систему досі немає з чим порівнювати, хоча подібні їй системи повинні бути досить поширеними, а їхнє виникнення має бути не випадковим явищем, а закономірним.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #5

Слайд #6


Теорії щодо походження Сонячної системи
Особливої уваги заслуговують гіпотези німецького філософа Канта й теорія, яку через кілька десятиліть незалежно запропонував французький математик Лаплас.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #6

Слайд #7


Теорія Канта
Вона ґрунтується на законі всесвітнього тяжіння. Кант виходив з еволюційного розвитку холодної пилової туманності, упродовж якого спочатку виникло центральне масивне тіло, яке в перспективі мало б стати тим, що ми називаємо Сонцем, а потім планети.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #7

Слайд #8


Теорія Лапласа
Він описав гіпотезу утворення Сонця і планет із туманності, яка вже обертається. Він вважав її не пиловою, а газовою, дуже гарячою і з високою швидкістю обертання. У результаті високотемпературної конденсації у "породоутворюючих" елементів утворилися планети.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #8

Слайд #9


«Гіпотезою Канта-Лапласа»
Сонячна система виникла в результаті закономірного розвитку газопилової туманності.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #9

Слайд #10


На зміну цій гіпотезі почали висуватися інші. Зупинимося на гіпотезі Джинса, яка поширилася в першій третині минулого століття. Вона цілком протилежна до гіпотези Канта-Лапласа.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #10

Слайд #11


Вихідна матерія, із якої потім утворилися планети, була викинута із Сонця (яке на той час уже було схожим на нинішнє) при випадковому проходженні поблизу нього якоїсь зорі.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #11

Слайд #12


Гіпотеза Джинса
Утворення нашої Сонячної системи, як й інших подібних, малоймовірне, тому що близьке проходження зір у нашій Галактиці та їхнє зіткнення — явище рідкісне.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #12

Слайд #13


Гіпотеза Вулфсона
Газовий струмінь, із якого утворилися планети, був викинутий з пухкого об'єкта, що проходив повз Сонця – протозорі. При наближенні протозорі до Сонця під впливом приливних сил поверхня протозоряного згустку повинна деформуватися і навколо протозоряного згустку мало б утворитися газове середовище.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #13

Слайд #14


На сьогодні найбільш розробленою є гіпотеза радянського вченого О.Ю.Шмідта, що з'явилася в 1944 році. 
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #14

Слайд #15


Гіпотеза Шмідта
Наша планета утворилася з речовини, захопленої з газопилової туманності, через яку колись проходило Сонце, що мало майже "сучасний" вигляд.
Первісний момент речовини хмари може бути як завгодно великим.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #15

Слайд #16


Походження планет Сонячної системи
Перший вибух електронів відбувся 5,726 млрд. років тому під час переходу нього з рівня зірок-супергігантів на рівень зірок-гігантів.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #16

Слайд #17


Другий вибух відбувся 4,5 млрд. років тому. Під час переходу нього з рівня зірок-гігантів на рівень зірок головної послідовності.
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #17

Слайд #18


Виконала
Учениця 11-В класу
ТБЛ
Синюк Анастасія
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #18

Слайд #19


Дякую за увагу!
Презентація на тему «Походження Сонячної Системи» - Слайд #19