Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2)


470Слайд #1


Забруднення навколишнього середовища
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #1

Слайд #2


Із виникненням людського суспільства відбулися і відбуваються все нові й нові зміни у стані біосфери
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #2

Слайд #3


Забруднення атмосфери
Засмічення атмосфери — газової оболонки Землі — одна з важливих і особливих екологічних проблем сьогодення.
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #3

Слайд #4


Небезпечним забруднювачем повітря є тютюновий дим
гектарами вирубуються ліси
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #4

Слайд #5


Повітря забруднене викидами автотранспорта
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #5

Слайд #6


Основні методи боротьби із забрудненням повітря:
скорочення кількості електростанцій за рахунок будівництва більш потужних, обладнаних новітніми системами очищення й утилізації газових та пилових викидів;
очищення вугілля до його використання на ТЕС;
заміна вугілля і мазуту на ТЕС екологічно чистим паливом — газом;
регулювання двигунів внутрішнього згоряння в автомобілях, встановленням на них спеціальних каталізаторів для нейтралізації чадного газу, заміною шкідливого етилового бензину, що забруднює повітря свинцем, найменш екологічно шкідливий.
Особливе значення в очищенні атмосферного повітря має озеленення міст і сіл, особливо промислових зон.
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #6

Слайд #7


Забруднене повітря згубно впливає на здоров`я людини
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #7

Слайд #8


Забруднення ґрунту
Земля — це основа сільськогосподарського виробництва, що забезпечує людину продуктами харчування як рослинного, так і тваринного походження.
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #8

Слайд #9


Внаслідок діяльності людини відбувається ерозія ґрунтів
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #9

Слайд #10


Методи збереження ґрунту:
правильне формування культурного агроландшафту;
організація і дотримання польових, овочевих, кормових сівозмін;
перехідна прогресивні форми обробки ґрунту, ефективні й легкі машини та механізми;
скорочення повторної обробки ґрунту;
застосування поряд з ультрахімічним методом господарювання біологічного землеробства без використання отруйних хімікатів і неякісних мінеральних добрив.
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #10

Слайд #11


Забруднення водойм
Вода — не тільки джерело кисню і водню, але і найбільш значна складова частина тіла всіх живих істот:
у тілі людини вона складає близько 70% маси, у рослинному організмі — до 95 %.
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #11

Слайд #12


Забруднення водойм
Вода — не тільки джерело кисню і водню, але і найбільш значна складова частина тіла всіх живих істот:
у тілі людини вона складає близько 70% маси, у рослинному організмі — до 95 %.
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #12

Слайд #13


використання і нормування якості води;
скорочення стоків у водойми шляхом удосконалення технологічних процесів ряду виробництв;
очищення стічних вод.
Методи збереження чистоти водойм
Презентація на тему «Забруднення навколишнього середовища» (варіант 2) - Слайд #13