Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13)


7066Слайд #1


Кислотні
дощі
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #1

Слайд #2


Кислотні дощі — усі види метеорологічних опадів:дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, — кислотність яких вища від нормальної. Мірою кислотності є значення рН (водневий показник). Нормальне pH у чистих дощах — 5,6.
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #2

Слайд #3


Джерела кислото-створюючих викидів: теплові електростанції, автотранспорт, металургійні і хімічні підприємства, авіація.
Об'єкти впливу: люди, тваринний і рослинний світ, водоймища, ґрунт, будівлі, пам'ятники культури, вироби з металу.
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #3

Слайд #4


Одним з показників кислотності є шкала значення рН. Вона йде від 0 (украй висока кислотність), через 7 (нейтральне середовище) до 14 (лужне середовище), причому нейтральна точка (чиста вода) має рН = 7. Дощова вода в чистому повітрі має рН = 5,6. Чим нижче значення рН, тим вище кислотність. Якщо кислотність води нижче 5,5, то опади вважаються кислотними.
Показники кислотності
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #4

Слайд #5


Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами, як діоксид сірки (SO2) і різних оксидів азоту (NOx). Ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом, у результаті діяльності металургійних підприємств і електростанцій, а також при спалюванні вугілля і деревини. Вступаючи в реакцію з водою атмосфери, вони перетворюються в розчини кислот: сірчаної, сірчистої, азотистої й азотної. Потім, разом із снігом чи дощем, вони випадають на землю.
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #5

Слайд #6


Природними джерелами надходження діоксиду сірки в атмосферу є головним чином вулкани і лісові пожежі. Тим часом природні надходження в атмосферу оксидів азоту зв'язані головним чином з електричними розрядами, при яких утвориться NО, згодом — NO2. Значна частина оксидів азоту природного походження переробляється в ґрунті мікроорганізмами, тобто включена в біохімічний колообіг.
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #6

Слайд #7


Шкідлива дія на фактори навколишнього середовища:
- врожайність багатьох сільськогосподарських культур знижується на 3-8% внаслідок ушкодження листя кислотами;
- кислі опади спричиняють вимивання з ґрунту кальцію, калію й магнію, що викликає деградацію фауни та флори;
- деградують і гинуть ліси (особливо вразливі кедр, бук і тис); руйнування пам'ятників архітектури, житлових будинків, особливо тих, що оздоблені мармуром, вапняком;
- вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричиняє захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо .
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #7

Слайд #8


Для боротьби з кислотними дощами необхідно направити зусилля на скорочення викидів кислотоутворюючих речовин вугільними електростанціями. А для цього необхідно: використання низько сірчисте вугілля чи його очищення від сірки; установка фільтрів для очищення газоподібних продуктів; застосування альтернативних джерел енергії. Більшість людей залишається байдужими до проблеми кислотних дощів.
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #8

Слайд #9


Самознищення
Підготував Венцеславський Данило
Презентація на тему «Кислотні дощі» (варіант 13) - Слайд #9