Формування дослідження краєзнавства

- Географія -

Arial

-A A A+

Зміст

1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства.

2… Загальна характеристика США.

Список використаних джерел.

1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства

Країнознавство — це синтетична наукова дисципліна, що синтезує та узагальнює різнорідні дані про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав та країн. Країнознавство вивчає географічне розташування міжнародних туристичних центрів; соціально-економічні ресурси; природні ресурси; антропогенні ресурси.

Одним із головних напрямків дослідження країнознавства є туристичне країнознавство.

Туристичне країнознавство – це вивчення природи, населення в цілому та окремих народів країни, її історії та культури, особливостей політики, господарства та природного середовища, тобто всіх складових країни, які створюють умови для організації та розвитку туризму на її території.

Мета вивчення країни – створення комплексної туристичної характеристики як сукупності умов організації розвитку туризму. Для цього необхідно виявити взаємозв`язки та взаємозалежність компонентів, оскільки тільки їх зв`язок, просторова композиція визначає своєрідність та специфіку „образу” країни в туризмі.

Основою змісту в туристичному країнознавстві є розкриття просторової організації країни як результату взаємодії її територіальних елементів суспільного та природного характеру, тобто вивчення всіх складових компонентів. Але країнознавство в туризмі відрізняється від географічного тим, що вивчає тільки ті об`єкти, які представляють інтерес для розвитку туризму в країні.

Головними методами в туристичному країнознавстві є: аналітичний, просторовий, хронологічний, формально-логічний, географічний та культуристський.

2. Загальна характеристика США

Сполучені Штати Америки – держава в Західній півкулі, що займає більш ніж третину континенту Північна Америка. Площа – біля 9,4 млн. км2. З 1959 р. США складається з трьох несуміжних частин, різних за розмірами, географічним положенням, природними умовами, рівнем розвитку і населеності:

1) Власне територія США знаходиться між 24°30 — 49°23 північної широти і 66°57 — 124°45 західної довготи. Протяжність зі сходу на захід – 4662 км, з півдня на північ – 4583 км; площа – 7,83 млн. км2. Межує на півночі з Канадою, на південному заході – з Мексикою, омивається з півдня водами Мексиканської затоки, зі сходу – Атлантичним океаном, з заходу – Тихим океаном.

2) Аляска з багаточисельними островами, розташована на північному заході Північної Америки, займає 16% всієї території країни; площа – 1,53 млн. км2. Аляска межує з Канадою, омивається водами Північного Льодовитого і Тихого океанів.

3) Гаваї (24 острови в Тихому океані) займають менш ніж 0,2% всієї території країни; площа – 16,8 тис. км2.

Столиця США – місто Вашингтон, розташоване на Атлантичному узбережжі в нижній течії ріки Потомак на стику двох головних районів країни – Півночі і Півдня. Адміністративно Вашингтон виділений в особливий федеральний округ Колумбія. Площа – 178 км2.

Населення в межах федерального округу – 4,5 млн. чол. Заснований в 1791 р. Столицею Вашингтон став 1 грудня 1800 р., після того, як в нього з Філадельфії були переведені конгрес і основні урядові установи. Названий на честь першого президента США – Джорджа Вашингтона.

США – країна багата природними ресурсами. Сполучені Штати займають одне з перших місць по видобутку нафти, кам’яного вугілля, природного газу, золота, уранових концентратів, виробництву електроенергії, чавуна, сталі, меді, алюмінію, свинцю.

Країна має сприятливі кліматичні ресурси. Характерними типами клімату є: тропічний (Гаваї); помірний і субтропічний морський (узбережжя Тихого океану); континентальний морський (узбережжя Атлантичного океану); континентальний (Внутрішні рівнини, плоскогір’я Юкон). Середня температура липня +14…+22°С на західному узбережжі, +16…+26°С – на східному, на півдні поясу внутрішніх плато і плоскогір’їв до +32°С. Середня температура січня від –24,8°С на Алясці і до –18°С на півночі Центральних рівнин і до +12°С на південному заході США і до +20°С на півострові Флорида.

Політичний устрій США – президентська республіка. Діючий президент – Джордж Буш.

Визначеної законодавством державної мови в США немає. Найпоширеніша – англійська. В США діє двопартійна система: боротьбу за владу здійснюють. Демократична і Республіканська партії США.

Грошова одиниця США — долар, дорівнює 100 центам. У обігу знаходяться банкноти 1, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів, а також монети: пенні (1 цент), нікель (5 центів), дайм (10 центів), квортер (25 центів), хаф-долар (50 центів) і один долар.

В господарстві США зайнято 133 млн. чол. Частка у ВНП:

сільське господарство – 2%, промисловість – 26% (у т.ч. обробна – 18%), сфера послуг – 72%. Серед великих приватних корпорацій: “Дженерал Моторз”, “Форд”, “Ескон”, “Філіпп Морріс”, “Уол-Март”, “Кока-Кола”, “Мерк”, “Дженерал електрик”, “Ай-Би-Ем”, “Майкрософт”, “Інтел”.

За обсягом промислового виробництва США посідає перше місце в світі. Розвинені всі галузі, особливо новітні наукоємні. Видобуток (млн. т): вугілля – 851, нафта – 389 (запаси – 3,2 млрд. т), природний газ (млрд. м3) – 540 (запаси 4637), залізна руда 58, мідь – 1,795, свинець – 0,363, цинк – 0,557, золото (т) – 331, срібло (т) – 1645, платина (т) – 8, уран (т) – 1190, фосфорити (млн. т) – 46,9. Вугільні басейни: Аппалацький і Скелястих гір; нафтогазові: Галф, Мідконтинент, Каліфорнія, Аляска. Виготовляють хімікати, пластмаси, синтетику і ліки, бензин, комп’ютери і офісну техніку, засоби зв’язку, електронні компоненти, автомашини, літаки, ракети й космічну техніку, промислове й енергетичне обладнання, сільськогосподарські будівельні і гірничі машини, папір, друковану продукцію, продукти харчування тощо. Виробництво (млн. т): сталь – 88,8, алюміній – 6,6, бензин – 317, добрива – 13,7, пластмаси – 20,0, синтетика – 3,2, синтетичний каучук – 2,4, папір і картон – 76,5; бавовняні тканини – 3,2 млрд. м; телевізори – 14,0 млн., морозильники – 7,8 млн., пральні машини – 6,6 млн., автомобілі – 11,98 млн. (в т.ч. пасажирські 6,0 млн.).

Зовнішньоекономічні зв’язки США представлені в основному розвинутими капіталістичними країнами, причому американські прямі приватні капіталовкладення за кордоном і зовнішня торгівля в період після другої світової війни зростають більш швидкими темпами в розвинутих країнах. Доля цих держав в прямих інвестиціях корпорацій США збільшилася за 1950 – 1996 рр. з 48,4 до 74,9%, в товарному експорті – з 57,6 до 64,8%, в імпорті – з 42,9 до 65,7%.

З початку 70-х рр. відбувається поступове скорочення питомої ваги в торгівлі і експорті капіталу США Австралії, Нової Зеландії, ПАР. Характерною рисою перебудови структури зовнішньоекономічних зв’язків США з розвинутими капіталістичними країнами є прискорене зростання значення в них Японії, що витісняє з цій сфери інших конкурентів: її доля в експорті США в 1950 – 1996 рр. збільшилася з 4,1 до 12,4%, в імпорті – з 2,1 до 22,1%, в прямих приватних капіталовкладеннях США за кордоном – з 0,2 до 4,4%. Загальний обсяг експорту США складає 584,7 млрд. дол., імпорту – 770,8 млрд. дол. В експорті переважають готові вироби; США – найбільший експортер озброєння. В імпорті: паливо, споживчі товари, продукти тропіків. Основні торгові партнери: Канада, Японія, країни ЄС. Частка у зовнішньому торгівельному обігу України – 2,8%.

Список використаних джерел

1. Определьоннова Т. Б.Країнознавство: Великобританія. США. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 135 с.

2. Бутковська Н. О.Країнознавство: Англомовні країни: лінгвокраїнознавчий аспект. — Харків : Основа, 2007. — 128 с.

3. Бутковська Н. О. Країнознавство. 10-11 класи. США. Політика і культура. — Харків : Основа, 2007. — 110, с.