Податковий борг: реалії та перспективи мінімізації

- Політична економіка -

Arial

-A A A+

Актуальність теми. Податковий борг має давню історію. Не дивлячись на це, питання податкового боргу і податкової заборгованості платників перед бюджетом залишається малодослідженим.

Існування протягом тривалого часу податкового боргу в Україні є відчутною загрозою національній безпеці, оскільки значно впливає на соціально-економічний розвиток та призводить до суттєвих збитків держави. У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на сучасний стан заборгованості платників податків перед бюджетом, від якого великою мірою залежить оцінка причин її виникнення. А так, як однією з проблем розвитку економіки України є величезні обсяги податкового боргу то слід розглянути ще й можливість його мінімізації.

Існує неоднозначний вплив ухилення від сплати податків на розвиток суспільства, досліджуючи це питання в контексті теорії добробуту [1, с. 10].

Але це тільки один аспект даної проблеми. Соціально-економічний розвиток будь-якої держави характеризується макропоказниками, зокрема, ВВП, рівнем інфляції та бюджетного дефіциту.

В Україні роками утримується порівняно високий рівень податкового боргу. Незважаючи на суттєве зменшення протягом 2005–2007 рр., його обсяги в 2008–2010 рр. не лише відновилися, а й перевищили максимальні показники минулих періодів. Це відбувається значною мірою через великі суми новоствореного податкового боргу.

Усього заборгованість за податковими зобов’язаннями 2011 року мають 110, 8 тис. юридичних осіб. З початку 2011 року українські платники податків заборгували до бюджету 13,5 млрд. грн.Але при цьому майже половина платників (48,2 тис.) недоплатили в бюджет невелику суму — до 1 тис.грн. Щодо сучасних тенденцій податкового боргу, то в його структурі значно переважає заборгованість за платежами до Державного бюджету України.

За 2011 рік завдяки проведеній роботі працівниками управління погашення прострочених податкових зобов’язань мобілізовано коштів до Зведеного бюджету в рахунок погашення податкового боргу на суму 34403,8тис.грн., у т.ч.  до Державного бюджету надійшло 22668,2тис.грн, доведений розрахунковий показник на 2011 рік (22500 тис.грн.) виконано на 152,9 %.

Доведений плановий показник по скороченню податкового боргу до Зведеного бюджету на 2011 рік виконано в обсязі 111346,1тис.грн. або 104,9% (завдання — 106 159,7тис.грн.).

Отже, податковий борг (як офіційно визнаний, так і прихований) не дозволяє профінансувати видатки на запланованому рівні. Це впливає на розвиток тих галузей, фінансування яких залежить від бюджету.

На основі результатів аналізу можна зробити висновок про неоднозначний вплив податкового боргу на соціально-економічний розвиток. З одного боку, ВВП зростає незалежно від податкової поведінки платників. Проте несвоєчасна і неповна сплата податків призводить до зростання коштів у тіньовому секторі економіки і відповідно до їх браку в бюджеті. Це не може не вплинути на характер розподілу доходів, відтак на добробут окремих верств населення. Громадяни, що отримують заробітну плату із бюджету (а це достатньо численна група в Україні), залишається приреченою на низький рівень доходів і не може створити відповідний споживчий попит. Крім того, несплата податків звужує можливості держави щодо використання їх як фінансових регуляторів. Вплив податкового боргу на характер розподілу доходів та структуру сукупного попиту потребує детального вивчення, що й окреслює подальший напрям наукових досліджень з проблематики соціально-економічних наслідків податкового боргу.

Висновки. Не вносячи вчасно податкові платежі до бюджету, платники таким чином формують податкову заборгованість, що веде до поліпшення фінансового стану цих платників. Фактично, вони самовільно отримують кредит від держави. Така операція, на відміну від стандартного кредитування, не є добровільною з обох сторін, оскільки відбувається непогоджене використання суспільних коштів.

Наявність податкової заборгованості у будь-якому розмірі – це суспільне зло, що порушує права всіх громадян, позбавляючи державу джерел фінансування їхніх потреб. Однак аналіз показників заборгованості у конкретних соціально-економічних умовах тієї чи іншої країни дозволяє визначити глибину проблеми, зважаючи також на чинники її місця і часу. Список використаної літератури

  1. Габрук, О. Визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями // Вісник податкової служби України. — 2011. — № 34 (вересень) : Вкладка. — С. 10-12
  2. Тарасенко В. Погашення (стягнення) податкового боргу платника податків та застосування адміністративного арешту майна за зверненнями податкових органів згідно з Податковим кодексом України // Вісник податкової служби України. — 2011. — № 40 (жовтень) : Вкладка. — С. 6-15
  3. Тарасенко В. Погашення кредиторської заборгованості платника податків перед бюджетами за податками за рахунок дебіторської заборгованості такого платника, право вимоги якої переведено на орган стягнення // Вісник податкової служби України. — 2010. — № 42 (листопад) : Вкладка. — С. 29-34
  4. Тарасенко В. Погашення податкового боргу // Вісник податкової служби України. — 2010. — № 28 (липень) : Вкладка. —  С. 18-20
  5. Тарасенко В. Погашення податкового боргу та адміністративний арешт майна // Вісник податкової служби України. — 2011. — № 33 (вересень) : Вкладка. — С. 17-20
  6. Яковлєва, А.М. Напрями протидії податкового боргу // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 5. — С. 240-245
  7. Яковлєва, А.М. Основні причини виникнення податкового боргу // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 4. — С. 228-233
  8. Яковлєва, А.М. Податковий борг: економічний зміст та дискусійні питання // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № —  С. 230-234