Всі тлумачні словники - слова на "кт~"


Тлумачний он-лайн словник української мови «UA-BOOKS.com.ua» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.


кт ~
  • ктир