Тлумачний словник - Жайворонок. Знаки української етнокультуриТлумачний он-лайн словник української мови «UA-BOOKS.com.ua» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Слова і словополучення(тлумачення та пояснення) з словника - Жайворонок. Знаки української етнокультури