Слово "контамінуватися" - пояснення

Словник: Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)Тлумачний он-лайн словник української мови «UA-BOOKS.com.ua» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Слова і словополучення з словника - Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)


КОНТАМІНУВА́ТИСЯ, у́ється, недок., лінгв. Утворюватися, виникати внаслідок зближення, поєднання частин двох подібних слів, форм, висловів. Семантична близькість прикметника і дієслова, а також прислівника і дієслова знаходить найповніше вираження тоді, коли контамінуються і граматичні особливості цих частин мови (Сучасна укр. літ. м.. І, 1969, 297).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 11. — С. 689.