Слово "контра" - пояснення

Словник: Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)Тлумачний он-лайн словник української мови «UA-BOOKS.com.ua» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Слова і словополучення з словника - Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)


КО́НТРА, и, ж., заст., зневажл.

1. Контрреволюціонер, контрреволюціонерка. — І що ти йому сказав? — А що мені з ним говорити? Сказав, що він суча контра і щоб не любувався нашими зборами (Стельмах, II, 1962, 17).

2. збірн. Контрреволюціонери. В ньому оживало завзяття громадянської війни, згадувалися бої з контрою (Ю. Янов., Мир, 1956, 235).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 4. — С. 269.