Слово "контри" - пояснення

Словник: Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)Тлумачний он-лайн словник української мови «UA-BOOKS.com.ua» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Слова і словополучення з словника - Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)


КО́НТРИ, ів, мн., розм., рідко. Напружені стосунки, великі суперечки.

◊ Бу́ти в ко́нтрах; Ма́ти ко́нтри з ким — мати з ким-небудь неприязні взаємини. В консисторії був тоді.. Лев Кордасевич, який ще з давніших літ мав якісь контри з о. Квінтіліаном (Фр., VIII, 1952, 72).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 4. — С. 271.